Montáž dřevěné terasy

Montáž dřevěné terasy

Montáž dřevěné terasy

Potřebný materiál:

  • materiál na podklad terasy (záleží na druhu podkladu)
  • podkladové hranoly na rošt
  • terasová prkna
  • nerezové terasové vruty
  • povrchová úprava

1. Příprava podkladu

Základem před stavbou každé terasy je dobře připravený povrch, na který budeme terasu pokládat. Podklad můžeme vyrobit z betonu, štěrku, dlaždic apod. Při použití štěrku je dobré podložit štěrk geotextílií, aby nedocházelo k pozdějšímu prorůstání terasy trávou. U každého podloží nesmíme zapomenou na vyspádování, kvůli odtohu vody.

2. Formátování materiálu a nátěr

Předtím, než začneme terasu pokládat, si podkladové hranoly i terasová prkna naformátujeme a natřeme. Druhý nátěr můžeme provést až po samotné pokládce prken. Jako nátěr použijeme olej nebo tenkovrstvou lazuru, určenou pro daný druh dřeviny terasy. Pro zvýšení životnosti terasy je dobré, vždy na jaře očistit terasu kartáčem a mýdlovou vodou a znovu provést nátěr.

3. Montáž podkladového roštu

Na podkladový rošt se používají hranoly rozměru 45×70 mm naležato. Doporučuji použít vždy stejnou nebo minimálně podobnou dřevinu jako jsou terasová prkna. Každé dřevo má jíné vlastnosti. Kdybychom tedy použili na podklad hranoly ze dřeva s úplně odlišnými vlastnostmi, časem by nám vlivem odlišného vysychání a roztažlivosti dřevo popraskalo. Podkladové hranoly vždy podložíme například betonovou dlažbou, gumovou pryží nebo terasovými terči, kvůli snadnému odtoku vody. Rozteč podložek i podkladových hranolů je ideálně cca 50cm.

4. Montáž terasových prken

K montáži terasových prken používáme speciální nerezové terasové vruty. Nerezové vruty mají vysokou pevnost a zabrání nám deformaci při pnutí dřeva. Terasová prkna připevníme vždy dvěma vruty do každého hranolu. Mezi jednotlivými prkny se nechává dilatační spára 5 – 8 mm. Pokud terasu stavíme přímo u domu, necháme spáru i mezi terasou a zdí domu.

Poznámky:

  • Při nákupu materiálu, vždy počítáme s určitým prořezem a s dilatační spárou mezi terasovými prkny.
  • Spotřeba nerezových vrutů je cca 32 ks./m2.