Palubky – #4 Výběr palubek

Palubky – #4 Výběr palubek

Palubky – #4 Výběr palubek

Při práci s palubkami je velmi důležité vybrat tu správnou. Že na obložení stropu nepoužijeme fasádní palubku ví asi každý. Tedy né že by to nešlo, ale přece jen je vhodnější použít palubku obkladovou. Důležité je však vybrat správný rozměr co se týče síly a délky. Pojďme si tedy objasnit i další faktory, které je důležité brát v potaz, kromě samotného místa použití palubky.

Obkladové palubky

Obkadové palubky se vyrábějí v mnoha rozměrech. Výběr profilu je především o vkusu každého z nás. Nejdůležitější je správná volba tloušťky.

Palubky obkladové se vyrábějí nejčastěji v tloušťce 12,5 mm, 14 mm, 16 mm a 19 mm. Můžeme se také setkat s palubkami tloušťky 15 mm a 23 mm. Palubky slabší se hodí spíše na použití v interiéru jako jsou obklady stěn a stropů. Silnější rozměry 16 mm a více se naopak hodí spíše do exteriéru. Například na podbití přesahu střech, obložení štítů, pergol a altánů. Pokud použijete i silnější palubky do interiéru, samozřejmě to není na škodu. Při volbě tloušťky je také nutné vycházet s rozměrů podkladového roštu na který budeme palubky klást. Respektive ze vzdálenosti jednotlivých příček podkladu. Pokud příčky podkladového roštu uděláme příliš daleko od sebe, ani silnější palubka nezabrání prohýbání výsledné plochy. Ideální vzdálenost příček roštu je 50-80 cm.

Nejčastěji dostupné šířky obkladových palubek jsou 96 mm, 121mm a 146 mm. Další méně vyráběné šířky jsou 116 mm, 171mm a 196 mm. Výsledné rozměry se mohou lišit také dle výrobce. Šíře palubek se převážně uvádí i s perem. Krycí plocha je tedy vždy o délku pera užší.

Dalším faktorem je volba správné délky. Palubky jsou nejčastěji k dostání v délkách 3 m, 4 m a 5 m. Můžeme se však setkat i s palubkami kratších délek. Volba správné délky je důležitá především z toho důvodu, aby jsme měli co nejmenší zbytkový materiál. Šíře palubky je potom závislá na její tloušťce. Slabší palubky se vyrábějí zpravidla užší a silnější zase širší.

Nejčastěji dostupnou a také nejžádanější kvalitou obkladových palubek je kvalita A/B. Horší B/C kvalita se hodí na místa, kde není kladen důraz na kvalitu a nejsou pohledová. Například zahradní domky na nářadí, půdy, sklepy a další…

Co se týče dřeviny záleží na místě použití a na investici, kterou chceme do daného projektu dát. Palubky ze sibiřského modřínu budou vždy podstatně dražší, než palubky smrkové.

Podlahové palubky

U podlahových palubek musíme také hlavní pozornost klást na výběr správné tloušťky. Při zvolení příliš slabé palubky by se nám mohlo stát, že se podlaha bude prohýbat. Je důležité brát ohled nejen na vzdálenost příček podkladového roštu ale také na výsledné zatížení podlahy. Podlahové palubky jsou nejčastěji k dostání v síle 19 mm, 24 mm, 27 mm, 28 mm, 32 mm a 40 mm.

Šíře podlahových palubek je nejčastěji 146 mm. Můžeme však narazit i na podlahové palubky šířky 121 mm, 162 mm a 190 mm.

Délku je nutné stejně jako u obkladových palubek vybírat tak, aby nám co nejlépe vyhovovala na určené místo a zbytkový materiál byl co nejmenší.

Co se týče kvality, podlahové palubky jsou k dostání především v kvalitě A/B. Horší kvalita B/C je méně dostupná a hodí se spíše na místa, kde není kladen důraz na výsledný vzhled.

Dle toho jak bude podlaha namáhaná vybíráme také dřevinu, ze které jsou palubky vyrobeny. Výsledný vzhled je vždy závislí na povrchové úpravě.

Fasádní palubky

Fasádní palubky se vyrábějí v několika variantách. Při výběru klademe největší důraz na výsledný vzhled a také na dřevinu, ze které jsou palubky vyrobeny.

Každý profil fasádní palubky nám po obložení vytvoří ojedinělý vzhled. Záleží tedy jen na našem rozhodnutí, jak bude výsledný vzhled nové fasády vypadat.

Nejčastěji používanou a také nejvhodnější dřevinou na fasádu je sibiřský modřín, který díky svým výborným vlastnostem dokáže odolávat nepříznivým vlivům, které na fasádu působí. Ať už je to slunce, déšť, vítr, teplo nebo chlad. Další dřevinou, ze které se fasádní palubky vyrábějí je smrk. Smrkové fasádní palubky jsou málo rozšířené a nejsou často používané. Jedná se o levnou variantu, u které je však životnost mnohem menší než u palubek ze sibiřského modřínu.