Ochrana osobních údajů

Pro ochranu vašich údajů

  1. Společnost Jan Smutný , se sídlem Sivice 20, provozovnou Sivice 505 , zapsána v živnostenském rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 370304, zpracovává v případě potřeby pro vyřízení dotazu, poptávky, objednávky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo a případně další údaje.
  2. E-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo a případně další údaje je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz, objednávku material, dodání material… Tyto osobní údaje budou společností Jan Smutný zpracovávány po dobu 5 let.
  3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Jan Smutný, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i další zpracovatelé jako např. reklamní agentura.
  4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Sivicích dne 25.5.2018