Palubky – výběr, montáž…

Palubky – výběr, montáž…

Palubky – výběr, montáž…

Potřebné množství

Palubky podlahové i obkladové se účtují v šířce i s perem. To znamená, že krycí šířka je menší o délku pera. Palubky obkladové cca 10 mm, palubky podlahové cca 8 mm. Dále je potřeba počítat vždy s prořezem a přiměřenou rezervou (5 – 10 %).

Volba tloušťky palubky

Při použití v interiéru lze použít obkladové palubky 12,5 mm, 14 mm a více. Pro použití v exteriéru je vhodné použít obkladové palubky minimální tloušťky 16 mm nebo 19 mm. Obkladové palubky tenší jak 16 mm se do exteriéru nedoporučují. U palubek podlahových záleží na podkladu a zatížení podlahy.

Povrchová úprava

Palubky se zpravidla natírají před montáží z přední i zadní strany. Druhý nátěr je možné provést až po samotné montáži.

Montáž

  1. Nejprve je nutné si připravit podkladový rošt, na který budeme palubky montovat. Nikdy nepřiděláváme palubky přímo na stěnu. Rošt umožňuje odvětrání a cirkulaci vzduchu. Rošt si připravíme z latí nebo hranolků. Materiál podkladového roštu musí být vždy z vysušeného dřeva. Nikdy neděláme rošt z nevysušeného stavebního dřeva. Rošt kotvíme na hmoždinky, vruty nebo hřebíky, v závislosti na podkladu. Na kvalitě a rovnosti podkladového roštu závisí konečný vzhled a rovnost obložení.
  2. Při montáži palubek vodorovně musí být pero kladeno směrem nahoru. Zabrání se tak zanešení nečistot nebo zatékání vody do drážky. Pokud palubky napojujeme, vždy je napojujeme na vazbu (spoj není v jedné řadě).
  3. Palubky se mohou upevnit rúznými způsoby. Sponkami, hřebíčky nebo vruty. U vrutů a hřebíčků by mělá být délka minimálně 2 x síla palubky tzn. palubka síly 19mm = vrut délky 40 mm a více.
  4. Palubky nikdy nedotahujeme až ke stěnám nebo stropu. Doporučuje se spára cca 10 mm, která slouží k větrání a případnému roztažení dřeva. Tato spára se dále překrývá profilovými krycími lištami.